Od czego zależą zdolności radiestezyjne?

Człowiek od lat uciekał od miejsc szkodliwych, poszukiwał źródeł wody i starał się neutralizować szkodliwe oddziaływania. Szacuje się, że ok.80 proc. osób posiada zdolności radiestezyjne. Są one zależne od:

  • kontaktu z samym sobą, z podświadomością
  • wrażliwości
  • intuicji
  • od możliwości skupienia uwagi – koncentracji
  • oraz oczywiście od doświadczenia, praktyki

Oczywiście same zdolności to za mało aby decydowały o tym czy ktoś może zostać radiestetą czy nie. Istotne jest jeszcze umiejętność odczytów przyrządów pomiarowych jak i ich właściwa interpretacja, a więc wiedza połączona z praktyką. Ponadto trzeba pamiętać, że osoba badająca szkodliwe promieniowania „otwiera” się na nie. Co za tym idzie powinna ona umieć uchronić swój organizm przed nadmiernym promieniowaniem (zarówno w trakcie badania ale również i poza nim) jak i posiadać zdolność do szybkiego regenerowania się.

Zamów ekspertyzę radiestezyjną