Studnia na działce, a prawo

Lokalizacja studni nie jest sprawą dowolną.
Poza jakością wody ze stduni – jej miejsce jest uwarunkowane prawnie:

MIEJSCE – nie jest dowolne. Ujęcie wody pitnej musi być w odległościach:
– 5 m od granicy działki (chyba, że będzie dostarczało wody dla dwóch domostw)
– 7,5 m do osi rowu przydrożnego
– 15 m od szczelnego szamba
– 15 m od budynków inwentarskich
– 30 m od przydomowej oczyszczalni ścieków.

PRZEPISY

Chęć wykonania studni należy zgłosić 30 dni przed terminem rozpoczęcia budowy, w wydziale architektury urzędu gminy lub miasta. Jeśli studnia ma mieć mniej niż 30 m, a ilość pobieranej wody nie będzie przekraczać 5 m3 na dobę to nie wymaga się pozwolenia. Jeśli ma być większa niezbędne jest pozwolenie wodno-prawne właściwego organu administracji geologicznej. Można te czynności zlecić wykonawcy studni.