Zjawiska fizyczne nad ciekami wodnymi

Do zbadanych i udokumentowanych zjawisk fizycznych nad ciekami wodnymi zaliczyć można:

 • różnica w temperaturach (wyższa nad ciekami),zjawiska żyły wodne
 • różnica w wilgotności,
 • fala infradźwięków,
 • występowanie większej ilości jonów +,
 • anomalie magnetyczne,
 • inna przewodność i oporność gruntu,
 • zwiększona radioaktywność gruntu – (zbadana przy pomocy licznika Geigera-Müllera),
 • mniejsze promieniowanie w zakresie UKF (ultrafal krótkich),
 • impulsy w zakresie niskich częstotliwości.

Prowadzone badania naukowe przez doktora fizyka Henricha w latach 30-tych XX wieku wykazały, że strefy zadrażnień cieków wodnych posiadają częstotliwość od 1-10 Hz, czyli niską częstotliwość promieniowania elektromagnetycznego, co stanowi zagrożenie dla dobrego samopoczucia i zdrowia. I tak częstotliwości:

 • 0,89 – 2,40 Hz – zaburza układ krążenia
 • 1,8 Hz – rakotwórczo zakłóca funkcjonowanie układu nerwowego i krążenia
 • 1,5- 5,0 Hz – niekorzystnie wpływa na układ nerwowy
 • od 5-10,0 Hz – wpływa kancerogennie na narządy człowieka.

Sprawdź przebieg cieków wodnych w swoim mieszkaniu