Różdżka Dwuramienna

Jest jednym z najstarszych, najbardziej rozpowszechnionych i najczęściej używanych przyrządów do wszelkiego rodzaju poszukiwań podziemnych. Możemy z niej pomocą prowadzić poszukiwania żył wodnych, złóż minerałów, źródeł wody, zagubionych przedmiotów.